බයිසිකලේ පදින වඳුරෙක් බල්ලෙක් බයිට් කරන හැටි දැකල තියෙනවද? මු මාර වඳුරෙක් බන්…

සතුන් සමහර වෙලාවට කරන දේවල් අපිට හිතාගන්නවත් බැහ නේද? එවැනිම විශ්මය දනවන, හිනා යන වීඩියෝවක් ඔයාලට ගෙන එන්නට සිතුවා. ඒ තමා වඳුරෙක් මයිසිකලයක් පදින අතරේ බල්ලෙකුට එයා කරන විහිළුව.

මේ වගේ වීඩියෝවක් සමහර විට ඔයාල දැකල නැතුව ඇති. බලන්නකෝ කොහොමද වැඩේ කියලා.

Please follow and like us:

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *