මරණයට කැප වූ දරුවන් 700 ට ආසන්න පිරිසක් බේරාගත් පුද්ගලයෙකු ලොවට වසන් කල රහස වසර 50න් හෙළිවේ.

මරණය සඳහා මීට වසර 50ට පෙර ලෝක යුද්ධයක කැපවී සිටි කුඩා දරුං 700ත ආසන්න ප්‍රමාණයක් බෙර, තම වියදමෙන් එංගලන්තය වෙත එවූ අපුරු පුද්ගලයෙකු බව වාර්තා වනවා. ඔහු කල එම කාර්ය සුළුපටු එකක් වුනේ නැහැ. හිට්ලර්ගෙන් මුදවා ගත දරුවන් ආරක්ෂිතව මෙලෙස එංගලන්තයට එවූ කතා පුවත ගැන ඔහු කිසිවෙකුට පැවසුවේ නැත. අඩුම තරමේ තම බිරිඳවත් දන සිට නැහැ.

වසර 50ක් පසු වූ විට එම රහස හෙලිවුනා. මේ ගැන සම්පුර්ණ විස්තරය පහත වීඩියෝවෙන් නරඹන්න. මේ උදාර මිනිසා ගැන දැනුවත් වෙන්නට share කරමු.

Please follow and like us:

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *