ලෝකයට තම බලය පෙන්වීමට ඇමරිකාව ලෝකයටම කල ලොකුම බොරුව සඳ තරණය ද?

මිනිසා සඳ තරණය කිරීම ලෝක ඉතිහාසයේ නොමැකෙන සටහනක් තැබුවා. ලොව බල කඳවුරු දෙකකට බෙදී, ඇමරිකාව ප්‍රමුඛ රටවල් සහ රුසියාව ප්‍රමුඛ රටවල් ලෙස බෙදී තිබුනා. ඇමරිකාව ප්‍රථම සඳ තරණය සිදු කිරීමත් සමග ලෝකයට ඇමරිකාවේ බලය ගැන ඉහල තක්සේරුවක් ඇති කළා.

නමුත් පසු කාලයේදී මේ සඳ තරණය සම්පුර්ණ බොරුවක් බවටට විටින් විට කතා ඇතිවුනා. නමුත් මෙම කතාව ලොව බොහෝ දෙනා විශ්වාස කලේ නැහැ. කෙසේ වෙතත් මේ ගැන ලෝකයේම අවධානය නැවත ගෙන එන්නට හේතු වූ කාරණයක් ගැන පහත වීඩියෝවෙන් නරඹන්න.

Please follow and like us:

Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *